[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ทำเนียบบุคลากร
นายสุรชาติ วงศ์อารีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารสถานศึกษา
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 5 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ตรวจสอบผลการเรียนรายภาค
ค้นหาจาก google

แผนผังหน่วยงาน
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
Click ดูประวัติ
นายวิชัย ศรีกงพาน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางจรรยา ชินฝั่น
ครู คศ.3
หัวหน้าสาระฯ วิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางนพมาศ ตาดี
ครู คศ.3
สาระฯ ภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางรัตติพร บรรณาลัย
ครู คศ.3
สาระฯ การงานอาชีพและเทศโนโลยี
Click ดูประวัติ
นางวรรณา พระไตรราช
ครู คศ.3
สาระฯ ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวกรรณิกา มหาวัน
ครู คศ.3
สาระฯ ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางศิริพรรณ สีดามุย
ครู คศ.3
สาระฯ วิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวสุทธินี เลพล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานธุรการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน