ชื่อ - นามสกุล :นางสาวมนัสชนก เทพพร
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :สาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : สารสนเทศฯ/ธุรการฝ่าย