ชื่อ - นามสกุล :นางเพลินพิศ โคตรทองหลาง
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้าสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ประสานงานการจัดการศึกษา