ชื่อ - นามสกุล :นายวิชัย ศรีกงพาน
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ